Çalışan Sesi Perspektifinden Ruhsal Bozukluk Tanısı Almış/Psikososyal Engelleri Olan Çalışanlar

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.40

Anahtar Kelimeler:

çalışan sesi, psikolojik bozukluk tanısı, çeşitlilik yönetimi, psikososyal engeller

Özet

Örgütlerde, problemlerin çözülmesi adına, farklı fikir ve önerilerin sunulması; yani “çalışan sesi” inovatif, çevik ve esnek örgüt yapıları için önemli mekanizmalardır. Bu çalışma, çeşitlilik yönetimi açından, psikolojik bozukluk tanısı almış çalışan kitlesinin, memnuniyetsizlik duydukları konularda fikir ve çözüm önerileri paylaşmada yaşayabilecekleri tereddüt ve engelleri kapsamaktadır. Çalışan sesi teorileri açısından, engellerin farkındalığı ve örgütlere düşen sorumlulukların neler olabileceği teorik çıkarımlarla desteklenmiştir. Psikososyal engelleri olan çalışanlar, ana çalışma grubunun dışında kalmamaları düşüncesiyle, İK profesyonelleri ve yöneticilerine öneriler sunmak amaçlanmıştır. Bu perspektif ile kendi fikir ve görüşlerini paylaşmada neden tereddüt yaşayabilecekleri ve örgütlere düşen sorumlulukların neler olabileceği aktarılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

04.10.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Çalışkan, S., & Ünler, E. (2021). Çalışan Sesi Perspektifinden Ruhsal Bozukluk Tanısı Almış/Psikososyal Engelleri Olan Çalışanlar . REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 461–475. https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.40

Sayı

Bölüm

Makaleler