Açık Erişim Politikası

REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, kamuoyunda serbestçe araştırma yapmanın daha büyük bir küresel bilgi alışverişini desteklediği ilkesine dayanarak içeriğini anında açık erişim sunar. Derginin yayınlarında ambargo uygulanmaz. Gönderi ve kabul tarihleri, yayın tarihleriyle birlikte, her makale için PDF dosyada üzerinde verilir.

REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Girişimi’nin açık erişim tanımı çerçevesinde ve bilimsel etik ve kurallara uygun olarak atıf yapılması şartıyla, dergide yayınlanan hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilmesini, okunabilmesini, indirilebilmesini, kopyalanabilmesini, dağıtılabilmesini, basılabilmesini, taranabilmesini, tam metinlere bağlantı verilebilmesini, dizinlenebilmesini, yazılıma veri olarak aktarılabilmesini ve her türlü yasal amaç için kullanılabilmesini kabul eder.

Yayınlanan makalelerin yazarları telif hakkı sahibi olarak kalır ve üçüncü taraflara, makaleyi Creative Commons lisans sözleşmesine göre kullanma, çoğaltma ve paylaşma hakkı verir.

Yazarların makalelerini kurumsal arşivlerde depolamalarını teşvik eder.