Gönderiler

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
 • Özgünlük Standartları: Bu makale başka bir yerde yayınlanmamıştır ve yayınlanmak üzere bir yayınevine gönderilmemiştir.
 • Dil: Makale Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmıştır.
 • Dosya Biçimi: Yazı, Microsoft Word formatında yazılmıştır ve boyutu 3MB'ın altındadır.
 • Makale Uzunluğu: Makale uzunluğu referanslar, tablolar ve ekler dahil olmak üzere 3.000 (en az) ile 7.500 (en fazla) arasındadır. Makaledeki sayfa sayısı 20'den fazla değildir.
 • Makale Başlığı: Makale Başlığı'nın uzunluğu 10 kelimeden fazla değildir.
 • Öz: Özün uzunluğu 150 kelimeden fazla değildir.
 • Anahtar kelimeler: En fazla 5 anahtar kelime belirtilmiştir.
 • Yazı Tipi, Boyutu ve Boşluk: Makale 10 punto ve tek satır aralık kullanılarak Lucida Sans Unicode yazı tipi ile yazılmıştır.
 • Sayfa Kenar Boşlukları: Kenar boşlukları, üstte 5cm, altta 4cm, sağdan ve soldan 3cm olarak uygulanmıştır.
 • Başlıklar: Birinci düzey başlıklar kalın ve alt sıra başlıkları italiktir. Birinci seviye başlıklar ve alt sıra başlıkları için boyutlar sırasıyla 16 ve 12'dir.
 • Tablolar ve Şekiller: Tablolar ve Şekiller Başlıklar ve Sayılar içerir. Şekiller, en az 300dpi çözünürlük ve en az 10cm genişlikte tif, .jpeg veya .png biçimlerindedir.
 • Referanslar: Referanslar APA formatında hazırlanmıştır.

Yazar Rehberi

REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi'nde yazarlar için ORC-ID uygulaması zorunludur. ORC-ID'si olmayan yazarların makaleleri yayımlamamaktadır. Eğer ORC-ID numaranız yoksa lütfen bu linki takip ederek bir ORC-ID alınız.

A) Makale Yazım Kuralları

REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilecek makaleler özet, sayfa numaraları, tablo ve grafik başlıkları içerecek şekilde serbest formatta hazırlanabilir. Dergide yayınlanması kabul edilen makaleler yazar tarafından aşağıdaki formatta biçimlenecektir.

 1. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilecek yazılar Türkçe ve İngilizce olabilir. Yazının uzunluğu 15 sayfayı geçmemelidir. Yazının elektronik kopyası Microsoft Word programında Lucida Sans Unicode yazı karakteri (10 punto) ile hazırlanmalıdır. 
 2. Başlık, makale hangi dilde ise önce o dilde küçük harflerle 16 punto, koyu ve sayfaya ortalı olarak verilmelidir. Makale Türkçe  ise ikinci başlık ve özeti İngilice olarak verilmelidir. İngilizce makalelerde ise ikinci başlık ve özet Türkçe olarak verilmelidir. Makalenin diğer dillerdeki karşılığı ilk başlığı takiben bir satır boşluk bırakılarak küçük harflerle, 14 punto, koyu, italik, ve sayfaya ortalı olarak verilmelidir.
 3. Makale hangi dilde ise önce o dilde en çok 100 kelimelik bir “öz” ve altında diğer dilde en çok 100 kelimelik ikinci bir “öz” italik olarak verilmelidir. Özlerin altında, anahtar kelimeler (en çok 5 kelime) verilmelidir.
 4. Metin içinde başlıklar Arap rakamıyla numaralandırılmalı (1., 1.1., 1.1.2. gibi) ve derinlik üçten fazla olmamalıdır. Birinci düzey başlıklar 12 punto ve koyu, ikinci düzey ve daha sonraki başlıklar 10 punto ve koyu olarak verilmelidir.
 5. Metin 10 punto ve tek satır aralıkla yazılmalıdır. Her paragraftan sonra bir satır boşluk bırakılmalı ve paragraflar sola yaslı olarak başlamalıdır. Başka kaynaklardan yapılan aktarmalar üç satırı geçmiyor ise tırnak içinde italik olarak, üç satırı geçiyor ise ayrı bir paragrafta sağdan ve soldan birer santim içeri çekilerek 9 punto ve italik olarak verilmelidir.
 6. Tablo ve şekillere başlık ve sıra numarası verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde (Tablo 1. Tablo adı), şekillerin ise altında (Şekil 1. Şekil adı) yer almalıdır. Tablo ve şekiller dikey olarak (tam sayfa olan tablo ve şekiller yatay olarak yerleştirilebilir) verilmelidir.
 7. Kaynaklara göndermeler, metin içi parantez yöntemi ile yapılmalıdır. Parantez içindeki sıra; yazar/yazarların soyadı, (yazarı olmayan kaynaklarda eser adının ilk üç kelimesi ve hemen izleyen üç nokta) kaynağın yılı, sayfa numarası/numaraları şeklinde olmalıdır (örneğin: Soyad, tarih: sayfa sayısı).
 8. Metin içinde, yukarıdaki gibi gönderme yapılan bütün kaynaklar, Kaynakça listesinde APA biçine uygun olarak belirtilmeli, gönderme yapılmayan kaynaklar bu listede yer almamalıdır. Kaynaklar alfabetik sırayla ve kaynakça yazım örneklerinde belirtildiği gibi APA biçimde yazılmalıdır. Kaynakça yazım biçimi için “kaynakça yazım örnekleri”ne bakılmalıdır.
 9. Makalelerin basıma girecek son şeklini yayım kurallarına uygun sunmak yazarlara aittir; makaleler uygun sunulana kadar yayımlanmaz.
 10. Makale yazım şablonları: Türkçe Makale Şablonu | İngilizce Makale Şablonu.

 

B) Kaynakça Yazım Örnekleri: Türkçe Dilde Makaleler İçin

APA kaynakça yazım örnekleri için tıklayınız ...

 

C) Yazarların Uyması Gereken Kurallar

 1. Yazar(lar) makalelerini dergi yayım kuralları doğrultusunda ve etik kurallarına azami düzeyde hassasiyet göstererek hazırlamak zorundadır. Kurallara uygun olarak gönderilmeyen yazılar, kurallara uygun hale getirilinceye kadar değerlendirmeye alınmaz.
 2. Yazar(lar) değerlendirmeye kabul edilen makaleleri ile ilgili işlem sürecini derginin internet sayfasından kendilerine gönderilen kullanıcı adı ve şifresi kanalıyla takip edebilirler.
 3. Hakem değerlendirme sonucu kendisine düzeltme isteğiyle iletilen yazar(lar) düzeltmelerini 4 ay içerisinde yaparak geri göndermelidir. Bu süre içinde yanıt vermeyen yazar(lar)ın makaleleri değerlendirme dışı bırakılır.
 4. Yazar(lar) hakemlerin önerileri doğrultusunda makalelerini güncellemek zorundadır. Eğer hakem tarafından ileri sürülen bir değişiklik veya eklemeyi doğru bulmuyorlarsa, bunu hakeme iletilecek şekilde gerekçesiyle birlikte Yayın Kuruluna bildirmek zorundadır.
 5. Değerlendirme aşamasındaki makaleler için yazar(lar) e-posta, mektup veya faks ile geri çekme isteğinde bulunabilir. Geri çekme isteğinin kabulü Yayın Kurulunun kararına bağlıdır. Yazar(lar), Yayın Kurulunun geri çekme isteğine onay vermediği makaleyi başka bir yere değerlendirilmek üzere gönderemez, yayımlayamaz, yayımlatamaz. Bu tür girişimlerde bulunanlar için, yazar(lar)ın bağlı olduğu kurum ve ilgili yayın kuruluşuna gerekli bildirimde bulunulur.
 6. Mizanpaj çalışması sırasında yazar(lar)a kontrol ve düzeltme amaçlı yapılan gönderilere belirtilen sürelerde cevap vermek durumundadır. Belirtilen sürelerde cevap vermeyen yazar(lar)ın makaleleri bir sonraki sayıda değerlendirilmek üzere ötelenir.
 7. Yazar(lar)ın her ne sebeple olursa olsun makalelerinin yayım sürecini öne çekme istekleri kabul edilmez.
 8. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi'nde belli bir sayı için makale kabul edilmez. Yazar(lar) istediği zaman makalesini gönderebilir. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler, geliş tarihi dikkate alınarak yayımlanır.
 9. Yayın kuralları doğrultusunda hazırlanarak gönderilmiş olan makaleler Yazı İşlerine ulaşınca gerekli incelemeler yapıldıktan sonra işleme alınır. Kurallara uygun olmayan başvurular işleme alınmaz.
 10. Yazar(lar)ın düzeltme için kendilerine gönderilmiş makaleleri sadece elektronik ortamda göndermeleri yeterlidir.
 11. Yayın Kurulunun basılmasına karar verdiği makalelerin mizanpaj çalışması yapıldıktan sonra, olası hatalara karşı makale yazar(lar)a son kez incelemek üzere gönderilir. Yazarlar kontrolü belirtilen süre içinde yapmakla yükümlüdür. Belirtilen sürede kontrolün yapılmaması durumunda makale bir sonraki sayıya ötelenir.
 12. Aynı yazar(lar)ın bir sayıda iki makalesi birden yayımlanmaz ve aynı yazar(lar)a ait ikinci bir makalenin yayımlanabilmesi için arada bir sayı yayımlanmış olması gerekir. Makalelerdeki ortak yazar sayısının artması durumunda ilk yazar için bu uygulama dikkate alınır.

 

D) Makale Gönderisi

Makaleler, Dergi Web Sitesi aracılığıyla REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi'ne gönderilebilir. Gönderi Süreci iki aşamadan oluşur:

a) Dergiye Kayıt Olma:

 • Makale başvurularınızı REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi'ne göndermek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz.
 • Menüdeki KAYIT seçeneğine tıklayarak kayıt formunu açın.
 • Kayıt formunu dikkatli bir şekilde doldurun (ortak yazarlı makalelerde, diğer yazarlar gönderi aşamasında kaydedileceği için burada sadece ana yazar kayıt olmalıdır).
 • Kullanıcı adınızı ve şifrenizi içeren onay e-postası aldığınızda, mesajdaki talimatları izleyin.
 • Makalenizi göndermek için sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapınız.
 • Aktif Gönderiler kısmında Yeni Gönderi Başlat sayfasının altındaki bağlantıyı tıklayın.

b) Gönderi Adımları:

Makalenizi REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi'ne başarıyla iletmek için lütfen aşağıdaki beş adımı tamamlayın.

Adım 1 - Başla

 • Bu aşamada, Başvuru Kontrol Listesi ve Telif Hakkı Bildirimi kontrol edilir.
 • Bir sonraki bölüme geçmek için lütfen “Kaydet ve Devam Et” tuşuna tıklayınız.

Adım 2 - Gönderiyi Yükle

 • Bu aşamada, sayfadaki talimatları izleyerek makale sisteme yüklenir. Makale Microsoft Word dosyası olmalı ve 3 MB'den büyük olmamalıdır.
 • Gönderi yüklendikten sonra, bir sonraki adıma geçmek için “Kaydet ve Devam Et” tuşuna basınız.

Adım 3 - Gönderinin Üst Verisini Girme

Bu aşamada, gönderiyle ilgili bilgiler sisteme girilir. Gönderi bilgileri verilirken dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar vardır. Bu noktalar şunlardır:

 • Makale çok yazarlı ise, her yazar için Yazar Ekle tuşuna tıklayın ve gerekli alanları doldurun.
 • Makalenin Başlığını ve Özetini Girin.
 • Dizinleme Bilgileri'ni doldurun.

Lütfen verilen tüm bilgilerin REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi'nin Yazım Standartlarına uygun olması gerektiğini unutmayın.

Bir sonraki bölüme geçmek için lütfen “Kaydet ve Devam Et” tuşuna tıklayın.

Adım 4 - Ek Dosya Yükleme

 • Bu aşamada, sisteme ek belgeler yüklenir.
 • “Ek Dosya Üst Verileri” girişini tamamladıktan sonra, Adım 4'ün ana ekranına dönmek için “Kaydet ve Devam Et” tuşuna tıklayın.
 • Bu aşamada sunulacak ek belgeler varsa, yukarıda belirtilen prosedür, her bir ek belge için uygulanmalıdır.

Adım 5 - Gönderi Onayı

 • Bu aşamada, dergiye gönderilen dosyaların listesini görebilirsiniz.
 • Gönderi işlemini tamamlamak için “Gönderiyi Bitir” seçeneğini tıklayınız.

Makaleler

Derginin bu bölümünde en az iki hakemden geçmiş makaleler yer alır.

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.