Carl Schmitt Kitle Demokrasisine Karşı: Parlamenter Demokrasinin Krizi’ni Yeniden Yorumlamak

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.48

Anahtar Kelimeler:

Carl Schmitt, Parlamenter Demokrasinin Krizi, liberalizm, elitizm, kitle demokrasisi, parlamento

Özet

Carl Schmitt’in Parlamenter Demokrasinin Krizi isimli çalışması popülizm tartışmaları bağlamında yeni bir akademik ilginin konusu oldu. Bu tartışmaların parçası olan çoğu yaklaşım, Schmitt’in düşüncesinin, bu kitabın liberalizm ve demokrasinin karşıtlığı üzerine düşündüğü kısımlarında teşhis edilebilen anti-liberal öğeleri üzerine vurgu yaptı. Bu yazı, böylesi bir vurgunun Schmitt’in ondokuzuncu yüzyıl parlamentoculuğunun düşüşü üzerine aynı kitapta geliştirdiği analizi görmezden geldiğini iddia etmektedir. Ayrıca, Schmitt’in burjuva hakimiyetinin bir kertesi olarak ondokuzuncu yüzyıl parlamentoculuğunu nostaljik bir biçimde idealize ettiğini ve onun yozlaşmasının sorumlusu olarak kitle demokrasisini gördüğünü öne sürerek, burjuva sosyal/politik düzenine bağlı bir anti-demokrat Schmitt portresi ortaya koyar. Bu yazı Schmitt’in anti-demokratik siyasetinin titiz bir incelemesinin onun anti-liberalizmin polemiksel yönünü soruşturmak için aslında yeni bir mercek sunduğunu iddia ederek sonlanır. Bu yazının iddiasına göre, böylesi bir mercek Schmitt’i ilkeli bir anti-liberal olarak resmetmenin eksik yanlarını da açığa çıkaracaktır.

Yayınlanmış

04.10.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Taşçıoğlu, İrem. (2021). Carl Schmitt Kitle Demokrasisine Karşı: Parlamenter Demokrasinin Krizi’ni Yeniden Yorumlamak. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 599–615. https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.48

Sayı

Bölüm

Dosya Dışı