Özdüşünümsellik Üzerinden Etik Düşünmek

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.64

Anahtar Kelimeler:

özdüşünümsellik, araştırma etiği, hesap verme, anlatı, etik/ahlak

Özet

Etik ve ahlak müzakerelerini çözümlemeyi dert edinen bir antropolojik araştırmanın kendisi katılımcıların etik ve ahlak üzerine muhasebe yapmalarına neden oluyorsa, onları bu muhasebeye çağırıyorsa antropologun araştırma etiği çerçevesinde sorumluluğu nedir? Bu sorumluluk nasıl kavramsallaştırılabilir? Bu yazıda, intihal ve sahtecilik üzerine yaptığım araştırmanın görüştüğüm insanları etik ve ahlak üzerinden muhasebeye davet etmesine, onları bu açıdan muhatap almasına, belki celp etmesine (interpellate) ve böylece birer özne yapmasına odaklanıyorum. Bu anı Butler’ın “hesap verme” anı olarak okumanın kavramsal patikalarını çözümlüyorum. Bu çözümleme, hesap verme anlatılarının etikle ilişkisine ışık tutuyor. Ek olarak, antropolojide yöntembilim açısından araştırma etiği, kuramsal açıdan da etik/ahlak mefhumlarını bir araştırma problematiği olarak ele alma arasında köprü kuruyor.

İndir

Yayınlanmış

31.01.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Nuhrat, Y. (2022). Özdüşünümsellik Üzerinden Etik Düşünmek. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 191–198. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.64

Sayı

Bölüm

Görüşler