‘Mağdur’ Sığınmacının Temsili: Etik Odaklı Çerçeve ve Hak Temelli Bakış

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.57

Anahtar Kelimeler:

etik, hak, medya, temsil, sığınmacı

Özet

Makalenin ilk bölümünde, genellikle mağdur veya korunmasız olarak temsil edilen grupların temsili ve anlamlandırılması üzerine çalışanlar için etik odaklı bir çerçeve önerilmekte, ikinci bölümde ise, bu tip bir analizin motivasyonu ve ortaya dökebileceği bazı tartışmaların normatif zemini kısaca tartışılmaktadır. İhtiyaçları, kırılganlıkları ve genel anlamıyla mağduriyetleri medya araçları yoluyla sunulan gruplar ve bu grupları oluşturan bireylerin nasıl temsil edildiği farklı çerçevelerde ve farklı vakalar göz önüne alınarak incelenmektedir. Ancak, bu temsillerin ve tartışmaların ‘uzaktaki izleyici’ için örneğin kozmopolit bir sorumluluk bilincine yönelik ne denli zemin hazırlayabildiği bir soru işaretidir. Buna mukabil, bu yazıda ilgili analizlerin benimseyebileceği arka plana bir örnek olarak hak temelli bakışın ve bireyi salt ‘ihtiyaç sahibi’ olarak temsil ya da inşa etmemenin normatif önemini ortaya koymayı da amaçlamaktayım. Bu yazı, ek olarak, bireylerin bu tip etik açıdan kayda değer meseleler bağlamında, kendilerini ve diğer bireyleri nasıl tahayyül ettiklerinin de inceleneceği çalışmalara da bir zemin sunmaktadır. Yazının bütününde, sığınmacılar örnek alınarak bu tartışmalar yürütülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

31.01.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Yüksekdağ, Y. (2022). ‘Mağdur’ Sığınmacının Temsili: Etik Odaklı Çerçeve ve Hak Temelli Bakış. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 91–107. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.57

Sayı

Bölüm

Makaleler