Üç Çevirmen, Üç Arkadaş: Zeynep Rona, Ayla Ortaç ve Celâl Üster’le Çeviri ve Yapay Zekâ Üzerine Bir Söyleşi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.152

İndir

Yayınlanmış

13.02.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Nuhrat, Y., Rona, Z., Ortaç, A., & Üster, C. (2024). Üç Çevirmen, Üç Arkadaş: Zeynep Rona, Ayla Ortaç ve Celâl Üster’le Çeviri ve Yapay Zekâ Üzerine Bir Söyleşi. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 173–185. https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.152

Sayı

Bölüm

Görüşler