Çalışma’yla Yola Çıkıp Değerlere Varmak

Yazarlar

  • Suna Tevrüz Marmara Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.41

Anahtar Kelimeler:

değerler, Schwartz Temel Değerler Teorisi, çalışma ve başarı amaçları

Özet

Reflektif dergisiyle tanışmam, sevgili İdil Işık sayesinde, “çalışma” kavramının konu edildiği sayıda yazı yazmak üzere beni davet edince oldu. Çalışma kavramı, yaklaşık 40 yıl önce başlayıp bazen kısa, bazen uzun aralıklar vererek sürdürdüğüm bir maceradır benim için. İçinde barındırdığı pek çok anlamla çalışmanın, yaşam enerjimizin kaynağı olduğuna inanırım!  İlk defa dikkatimi çekip beni bir dizi araştırmaya sürüklemesi, 1980’de Marmara Üniversitesinde İşletme Psikolojisi dersi vermeye başlamamla oldu. Neredeyse bir ömür süren bu çalışmalarla kendimiz hakkında hiç de yadsınamaz bilgiler edindik. Bilimsel dokuyla sarmalanmış bu maceranın bitmiş olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Bitemez, çünkü bilim bitmez. Günün birinde birisi bu birikimin bir ucundan yakalayıp yeni maceralara doğru yol alır.

İndir

Yayınlanmış

04.10.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Tevrüz, S. (2021). Çalışma’yla Yola Çıkıp Değerlere Varmak. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 479–490. https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.41

Sayı

Bölüm

Görüşler