İş Deneyimi Olmayan Gençler İçin Çalışmanın Anlamı: Görgül Bir Araştırma

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.35

Anahtar Kelimeler:

Çalışma, Çalışmama, çalışamama, çalışmanın anlamı, işsizlik

Özet

Bu çalışmanın amacı, çalışma, iş, iş hayatı ve başarı konularında gençlerin düşüncelerinden yararlanarak çalışmanın anlamı hakkında bir tasvir ortaya koyabilmektir. Veri bir vakıf üniversitesinde üniversite seçmeli Profesyonel Çalışma Yaşamına Giriş dersinde 21 öğrenciye verilen 15 boşluk doldurma sorusu ile toplanmıştır.  Daha sonra Reflektif dergisinin “Çalışma-Çalış-a-mama” konulu sayısı için yapılan çağrıda kullanılan sorgulamaları da bu soru formuna eklenerek Türkiye’de bulunan ve Avrupa’da yükseköğrenimlerini sürdüren 3 öğrenciden daha veri toplanmıştır. Veriler MaxQDA nitel veri analizi programı yardımıyla kodlanıp analiz edilmiş, iş, çalışma, iş hayatında tahammül edilemeyen şeyler, iş ararken korkulanlar şeyler vb. hakkında kodlamalar yapılmıştır.  Araştırmaya katılan gençlerin işe/çalışmaya genellikle olumlu anlamlar yüklediklerini, çalışarak başarmaya yönelik umutlu olduklarını, işsiz kalmaktan korktuklarını ve onlar için çalışmanın anlamının kendini gerçekleştirmekten daha ziyade bir hayatta kalma meselesi olduğunu söyleyebiliriz.

İndir

Yayınlanmış

04.10.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Sungur, E. (2021). İş Deneyimi Olmayan Gençler İçin Çalışmanın Anlamı: Görgül Bir Araştırma. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 365–384. https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.35

Sayı

Bölüm

Makaleler