Tüm Rüzgarlara Karşı: Popülizm Milliyetçilik Ekseninde Milliyetçi Hareket Parti-si’nin Söylemi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2020.4

Anahtar Kelimeler:

milliyetçilik, popülizm, Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye

Özet

Avrupa’da radikal sağ populist partilerin yükselişi, siyaset bilimi çalışanların milliyetçilik ve popülizm arasındaki bu kaynaşmanın nedenlerini tartışmaya itti. Popülizm konusundaki çalışmaların tipik örnekleri olan partilerin kuvvetli bir populist söylemin yanısıra milliyetçi/etnikçi ideolojilere de sahip olmaları çok defa vurgulandı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Inglehart ve Norris (2016) gibi karşılaştırmalı çalışma yapanlar tarafından oluşturulan listelerde en üst sıralarda gösterilmektedir. Bu yazıda MHP lideri Devlet Bahçeli’nin konuşmalarındaki söyleme odaklanarak popülizm-milliyetçilik ekseninde ortak ve farklı noktaları göstermeyi amaçlıyoruz.

Yayınlanmış

01.10.2020

Nasıl Atıf Yapılır

Erdoğan, E., & Uyan Semerci, P. (2020). Tüm Rüzgarlara Karşı: Popülizm Milliyetçilik Ekseninde Milliyetçi Hareket Parti-si’nin Söylemi. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 81–105. https://doi.org/10.47613/reflektif.2020.4

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri

1 2 > >>