Mesaiyi Unutanlar: COVID-19 Pandemisinin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Çalışan Akademisyenler Üzerine Etkisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.66

Anahtar Kelimeler:

COVID-19, çalışma hayatı, yıpranma, toplumsal cinsiyet, akademik yaşam

Özet

COVID-19 Pandemisi bireylerin hem iş hem de özel yaşamlarında köklü değişimler yaşanmasına yol açtı. Pandeminin yarattığı endişe ortamının yanı sıra evdeki bakım yükünün artmasına karşın iş yaşamının uzaktan erişimli toplantılarda somutlaşan taleplerinde bir azalma olmadı, bilakis daha rekabetçi ve talepkar hale geldi. Amacını içinde yaşadığı dünyayı anlamak/açıklamak olarak tanımlayan sosyal bilim ile meşgul olan akademisyenlerin bu değişimden etkilenmemesi imkansızdı, özellikle incelediği alanın bir parçası olarak bu değişimden daha da fazla etkilenmiş olabiliriz. Türkiye’de siyaset bilimi ve uluslarası ilişkiler alanında çalışan 258 akademisyenin Mart 2021’de yürütülen bir internet anketi çalışmasına verdikleri yanıtlardan yola çıkarak COVID-19 Pandemisi’nin akademisyenlerin iş ve özel yaşamı üzerindeki etkilerini keşfetmeyi amaçlayan bu çalışma, bu sürecin akademisyenler üzerindeki olumsuz etkisini açıkça gösterirken; toplumsal cinsiyet rolleri, yaş, unvan ve benzeri ayrışmaların olumsuz etkileri katladığını ortaya koymuştur. Araştırma çalışması, akademisyenlerin iyi olma halinin önceliklendirilmesi gerektiğini vurgulayarak sona ermiştir.

İndir

Yayınlanmış

31.01.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Erdoğan, E. (2022). Mesaiyi Unutanlar: COVID-19 Pandemisinin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Çalışan Akademisyenler Üzerine Etkisi. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 223–241. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.66

Sayı

Bölüm

Dosya Dışı