Ekolojik Gezegen Modellemeleri ve Anlam Dünyası Olarak Geleceğin Coğrafyası

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.28

Anahtar Kelimeler:

gezegen modelleri, ekoloji, fiziksel ve beşeri coğrafya, sistem dinamiği, dönüşüm

Özet

Endüstriyel kapitalizmin ve tüketim toplumunun ekoloji üzerindeki etkilerini ve olası gelecekleri tespit etmek için sistem dinamiği prensiplerini kullanarak dünyayı ve insan etkinliklerinin etkisini modelleyen çalışmaların yankısı ve tartışmalar her dönem akademik çevreleri aşan bir nitelik sergiledi. Bu çalışmada 1970’lerden bu yana farklı dönemlerde oluşturulan ve en çok bilinen ve referans verilen üç gezegen modelleme çalışması olan Büyümenin Sınırları, Ekolojik Ayakizi ve Gezegen Eşikleri karşılaştırmalı olarak ele alınmış, karşılaştıkları eleştiriler ve politik tartışmaya yansımaları incelenerek insan kaynaklı küresel iklim değişikliğinin oldukça belirleyici olmaya başladığı günümüz için anlamları üzerinde durulmuştur. Küresel düzeydeki modellemelerin yerel ve bölgesel düzeyler için yorumlanma ve uyarlanma çabaları ile fiziksel ve beşeri coğrafya ile var olan ve olası etkileşimleri ihtiyaç duyulan toplumsal dönüşümler ve anlamlandırma süreçleri için önemli olanaklar sunmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

31.05.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Akyüz, A. A. (2021). Ekolojik Gezegen Modellemeleri ve Anlam Dünyası Olarak Geleceğin Coğrafyası. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 263–283. https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.28

Sayı

Bölüm

Makaleler