Bir Mekânsal Pratik Olarak Transit Hareketlilik

İstanbul’un Metrobüsü

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.27

Anahtar Kelimeler:

Lefebvre, mekan teorisi, hareketlilik, metrobüs, İstanbul

Özet

Bu makale transit hareketlilik örneği olarak metrobüsün sunduğu mekânsal pratiği sorguluyor. Metrobüs, İstanbul’un en popüler ulaşım araçlarından biri haline gelmesine karşın, metropoldeki hareketliliğin sorunlu yapısını, ürettiği mekansal pratik ile temsil ediyor. Çünkü sağladığı verim odaklı niceliksel çözüm, hareketli bir mekâna ait deneyimi transit bir pratiğe dönüştürüyor. Dolayısıyla, bu çalışma öncelikle Henri Lefebvre’in mekân teorisini, modern hareketliliğin üretimi ile birlikte ele alıyor. Ardından, metrobüsü “transitleşmenin” “nihai örneği” olarak inceliyor. Bu tanım, devam eden doktora tezim için yaptığım mülakatlarda, düzenli bir metrobüs kullanıcısı tarafından ifade edildi. Hareketlilik, fonksiyonel detaylardan fazlasını içeren sosyal bir fenomen olduğu için bu çalışma, metrobüsün sunduğu mekansal pratiği bir transit çevreleme olarak muhatabın hikayesi üzerinden tartışıyor.

Yayınlanmış

31.05.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Cihan, Özlem. (2021). Bir Mekânsal Pratik Olarak Transit Hareketlilik: İstanbul’un Metrobüsü. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 249–262. https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.27

Sayı

Bölüm

Makaleler