Konuşabilselerdi, “Et Tavukları” Bize Ne Derdi?

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.170

Anahtar Kelimeler:

endüstriyel hayvancılık, tavuklar, eleştirel hayvan Çalışmaları, öznellik, tür

Özet

Bu yazı endüstriyel hayvancılığı eleştirirken insan-olmayan hayvanlarla ilgili kullanılan dilin sonuçlarının izini tavuklar, endüstriyel tavukçuluk pratikleri, öznellik ve tür tartışmaları üzerinden sürüyor. Milyarlarca “çiftlik hayvanı”nın deneyimlerinden bahsederken onları soyutlamadan, kitleselleştirmeden ve genellemeden, bireyselliklerini koruyup aynı zamanda gerçeklik iddiasından kaçınmanın yollarını sorgulamayı ve sorunsallaştırmayı amaçlıyor. Böylece, endüstriyel hayvancılığın pratiklerini ve mekânlarını tartışırken endüstrinin dili ve çerçevelemesinin dışında farklı bir dil üretilmesi gerektiğini öne sürüyor ve eleştirel hayvan çalışmaları alanının sınırlılıklarına sorularla işaret ediyor.

İndir

Yayınlanmış

25.06.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Diler, D. (2024). Konuşabilselerdi, “Et Tavukları” Bize Ne Derdi?. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 435–443. https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.170

Sayı

Bölüm

Görüşler