“Hayal Gücünün Kendine Ait Bir Yaşamı Var”: Shoshanah Dubiner ile Söyleşi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.173

Anahtar Kelimeler:

Shoshanah Dubiner, biyoloji ve sanat, insan olmayanlar, birlikte-varolma, metafor

Özet

Bu söyleşide, sanatçı, tasarımcı ve eğitmen olan Shoshanah Dubiner’a (1943) yaşamından, sanat eserlerinden ve biyolojiye olan ilgisinden yola çıkarak sorular yönelttik. Dubiner, Türkiye’de Donna Haraway’in Staying with the Trouble başlıklı metninde kullandığı “Endosymbiosis: Homage to Lynn Margulis” eseriyle tanınır. Söyleşide, sanatçının parlak renkler ve dinamik desenler kullanarak insanla sınırlı olmayan bir canlılığı tasvir eden kendine özgü bakış açısını ön plana çıkarmayı istedik. Dubiner, biyolojiden ilham alan eserlerinde dışsal konturları aşan bir beden düşüncesinin imkânlarını oluşturur. Hücreler, bakteriler, moleküller ve enzimler gibi canlılarda bulunan yapılara ve birimlere ilişkin estetik anlayışı, şu anda içinde yaşadığımız dünyanın insan merkezci olmayan patikalarında gezinmemize olanak tanır. İç içe geçen ve değişen formlarla yarattığı enerji dolu metaforik çizgilerin dansı, tekabüliyet kuramının ve taklit olarak sanatın ötesine geçer. Dubiner’ın sanatı bakışımızı oluşa, birlikte-solumaya ve birlikte-varolmaya yöneltir. Böylece, yaşamı birlikte dokuyan kuvvetlerin akışına kendimizi bırakmamızı sağlar. 

İndir

Yayınlanmış

25.06.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Avcı Dursun, D., & Bozok, N. (2024). “Hayal Gücünün Kendine Ait Bir Yaşamı Var”: Shoshanah Dubiner ile Söyleşi. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 471–481. https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.173

Sayı

Bölüm

Görüşler