Şubat 2023 Depremleri Sonrası Toplumsal Eşitsizlikler ve Göç Örüntüleri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.177

Anahtar Kelimeler:

deprem, göç, toplumsal eşitsizlikler, afet sonrası hareketlilik

Özet

Bu makale, 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin ardından ortaya çıkan göç hareketlerini toplumsal eşitsizlikler merceğinden ele alacaktır. Depremin neden olduğu yıkım ve kayıplar karşısında afet bölgesindeki nüfusun en önemli başa çıkma stratejilerinden biri göç olmuştur. Uluslararası yazında afet sonrası göç hakkında yapılan çalışmalar, depremden etkilenen toplumların afet sonrası döneme adapte olma sürecinde en önemli araçlardan birinin mekansal yer değiştirme olduğunun altını çizmektedir. Aynı araştırmalar, bu hareketliliğin herkes için eşit seyretmediğini de göstermektedir. Bu yazıda, Şubat 2023 depremleri sonrasında yapılan saha araştırmalarına dayanarak, toplumsal eşitsizlikler ve göç arasındaki ilişki bölgedeki Suriyeli mülteci nüfusa odaklanılarak incelenecektir.

İndir

Yayınlanmış

25.06.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Danış, D. (2024). Şubat 2023 Depremleri Sonrası Toplumsal Eşitsizlikler ve Göç Örüntüleri. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 517–534. https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.177

Sayı

Bölüm

Dosya Dışı

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri