Rezil Kedilerin Yaşamı veya Barınakların Doğuşu: Almanya Örneği

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.159

Anahtar Kelimeler:

biyopolitika, nekropolitika, insan-hayvan ilişkisi, hayvan barınakları

Özet

İnsan olmayan varlıkların tarihsel anlatılar içinde kendine yer bulmasına sık rastlanmasa da mevcut tertibatlarda izleri takip edilebilir. Zira insan olmayan varlıklar da benzer şiddet, ihtimam veya güç ilişkilerine tabidirler. Bu çalışmada Alman İmparatorluğu döneminde kedilerle kurulan ilişki üzerinden kamusal alanlarda hangi canlıların yaşayabildiğine dair zor sorunun peşine düşülmektedir. Hayvan koruma literatürü ve pratiklerinin gelişme aşamasına denk gelen söz konusu dönemde evcil hayvanlara gösterilen eşzamanlı, ancak farklı ölçülerdeki şiddet ve ihtimam yaşamlarının kamusal alanlardan sürülmesiyle neticelenmiştir. Bu çerçevede Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz: GStA PK’da (Gizli Devlet Arşivleri Prusya Kültürel Miras Vakfı) yürütülen arşiv çalışması sonucu ulaşılan, kedilerin sokaklardan toplatılmaları ve öldürülmeleri süreci biyo-, nekropolitik tertibatlar, çevre koruma diskuru ve “Büyük Kapatılma” bağlamlarında analiz edilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

25.06.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Alnıaçık Özyer, E. T. (2024). Rezil Kedilerin Yaşamı veya Barınakların Doğuşu: Almanya Örneği. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 261–278. https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.159

Sayı

Bölüm

Makaleler