Yeni Teknolojiler Çağında Sanatı Üretmek ve Tüketmek

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.151

Anahtar Kelimeler:

gösterişçi tüketim, sanat nesnesi, tüketim kültürü, yapay zekâ, NFT

Özet

Sanat, farklı anlamlara bürünerek çağlar boyunca geniş bir tartışma alanı oluşturmuş, teknolojinin ilerlemesiyle teşhir edilebilirliği artmıştır. Frankfurt Okulu’na göre sanat, ticari değerlerle bütünleşerek etkisini yitirmiştir. Kapitalist pazarda anlam kaybeden sanat, bireylerin sahip olma arzularına tüketim nesnesi olarak yanıt vermiştir. Yapay zekâ ise sanatın anlamını çok derinden sarsmış ve artık herkesin doğru komutları verdiği sürece sanatçı olabileceğini gösterdiği bir ütopyayı yaşanılır kılmıştır. Bu bağlamda çalışmada, sanata ilişkin farklı yaklaşımlar üzerinden modern ve çağdaş sanatta değişen anlamları, sanatın nasıl bir tüketim nesnesi haline geldiği, Frankfurt Okulu’nun ve eleştirel teorisyenlerin sanatı bir çıkış yolu olarak görürken günümüzde yapay zekâ teknolojileri doğrultusunda sanatın nasıl kendi pazarını oluşturduğu ve öznesiz sanattaki anlam yitimi farklı başlıklar altında tartışılmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

13.02.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Arslan, K. (2024). Yeni Teknolojiler Çağında Sanatı Üretmek ve Tüketmek. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 151–171. https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.151

Sayı

Bölüm

Görüşler