Açık Kaynak Yapay Zeka: Sorumlu Yapay Zeka Geliştirmeye Bir Yaklaşım

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.145

Anahtar Kelimeler:

sorumlu yapay zeka, açık kaynak, açık kaynak yapay zeka, yapay zeka etiği

Özet

Bu makale, yapay zekâ (YZ) teknolojilerinin sorumlu bir şekilde geliştirilmesine yönelik mevcut riskleri, problemleri ve etik sorunları kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Özellikle, algoritmik önyargılar, veri gizliliği ihlalleri, güvenlik zafiyetleri ve karar verme süreçlerindeki şeffaflık eksikliği gibi konular, YZ’nin etik ve sorumlu, geliştirilmesi ve kullanımı açısından önemli engeller olarak öne çıkmaktadır. Açık kaynaklı YZ geliştirmenin, bu sorunlara etkili çözümler sunma potansiyeli detaylı bir şekilde incelenmektedir. Makalede, açık kaynak katılımının ve geliştirilmesinin, kullanımının, algoritmik önyargıları azaltma ve sistem güvenliğini artırma gibi alanlarda nasıl stratejik bir araç olabileceği vurgulanmaktadır. Ayrıca, topluluk tabanlı geliştirme yaklaşımının, YZ çözümlerini daha adil ve etkili hale getirme yönündeki katkıları tartışılmaktadır. Bu çalışma, açık kaynaklı YZ’nin, teknolojinin toplumsal kabulünü ve etkinliğini artırırken, etik ve sürdürülebilir bir geliştirme sürecine nasıl katkıda bulunabileceğini vurgulamakta ve bu yaklaşımın hem teknolojik yenilikleri hem de toplumsal değerleri dengeli bir şekilde ele alarak YZ’nin geleceğine yönelik kritik önemini ortaya koymaktadır.

Yayınlanmış

13.02.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Bildirici, F. (2024). Açık Kaynak Yapay Zeka: Sorumlu Yapay Zeka Geliştirmeye Bir Yaklaşım. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 73–81. https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.145

Sayı

Bölüm

Makaleler