Sanatta Sansür Mekanizması Nasıl İşliyor: OHAL ve Sonrası

Yazarlar

  • Alara Sert Susma Platformu
  • Nur Tüysüz Susma Platformu

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.129

Anahtar Kelimeler:

sansür, sanatsal ifade özgürlüğü, caydırıcı etki

Özet

Son 20 yılda iktidarın giderek daha otoriterleşmesi ve elindeki tüm imkanları birer baskı aracı olarak kullanması gibi sebeplerle Türkiye’de insan hakları durumu ciddi şekilde geriledi. Sanatsal ifade özgürlüğü de şüphesiz zarar gören alanlardan biri. Bu yazıda, Susma Platformu’nun 2016’dan itibaren kültür ve sanat alanında sansür ve otosansüre dair yürüttüğü izleme verilerinden yola çıkarak iktidarın sansür mekanizmasının sanatta işleyişi ele alınmaktadır. Olağanüstü Halin (OHAL) bir milat olduğu bu yazıda sansür mekanizmasının temel olarak yasama, yürütme, yargı ve “devlet-dışı aktörler” nezdinde nasıl yerleştiği, işlediği ve kalıcı hale getirildiği ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

09.10.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Sert, A., & Tüysüz, N. (2023). Sanatta Sansür Mekanizması Nasıl İşliyor: OHAL ve Sonrası. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), 643–652. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.129

Sayı

Bölüm

Görüşler