Art İstanbul: Mitin Yükü ve Sanatta Umut

Yazarlar

  • Kevin Robins

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.126

Anahtar Kelimeler:

İstanbul, kentsel siyaset, milliyetçilik, kültür politikası, fetih kültürü, özgürlük

Özet

Bu makale, İstanbul’daki yeni Artİstanbul Feshane sergi mekânının açılışını çevreleyen gelişmelerden ve bu gelişmelere verilen tepkilerden yola çıkmaktadır. Bu tepkilerin bazıları böyle bir sanat mekânının açabileceği olasılıkları görerek coşkulu davranırken; diğer tepkiler, özellikle muhafazakâr, İslamcı protestocu gruplarınkiler olmak üzere eleştirel olmuştur. Tartışma, temel meseleleri şehrin ve daha genel olarak Türkiye’nin daha geniş politikaları bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Günümüzün ideolojik iklimine, yeni milliyetçi önceliklerle uyumlu bir ulusal kimlik kaygısının hakim olduğu savunulmaktadır. Bunun merkezinde, bu siyaseti bilgilendiren fetih ideolojisine yapılan vurgu yer almaktadır. Bu eğilimi tartışan makale, metropol bağlamına vurgu yapmakta ve kentsel siyasetle ilgili konuları açmaya çalışmaktadır. Ulusal tahayyülle ilişkilendirilen kültürel kapanma mantığına karşı, sanat pratiği ve politikasında açık bir gündem - bir olasılık alanı haline gelen varoluşsal bir alan - geliştirme olanaklarını keşfetmeye çalışıyor.

Yayınlanmış

09.10.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Robins, K. (2023). Art İstanbul: Mitin Yükü ve Sanatta Umut. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), 587–606. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.126

Sayı

Bölüm

Makaleler