Kadın-Yurttaş İçin ‘Mor Sözleşme’: Mor Küçülme

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.103

Anahtar Kelimeler:

kadın-yurttaş, sosyal sözleşme, afet, mor küçülme, mor ekonomi

Özet

Feminist siyaset bilimciler ve ekonomistler, bakım emeğini kadın-yurttaşın haklarını “yapabilirlik”lere dönüştürmesinin önündeki en büyük engel olarak tanımlamaktadır. Bu çalışma, kadın-yurttaşların “her günkü” hak ihlallerinin onların afette zarar görürlüklerine etkisini anlatarak kadın-yurttaşın ‘döngüsel afet’ tecrübesine dikkat çekmeyi hedeflemektedir. Devletin kadın-yurttaşı referans almadan ürettiği politikaların kadın-yurttaşı ‘her gün’ ve özellikle de afette korumasız bıraktığını göstermektedir. Çalışma, afet dönemlerinde daha da belirginleşen devlet ve kadın-yurttaş arasındaki krizi ‘daha iyisini inşa etmek’ için fırsata dönüştürmek adına ‘yeni bir toplumsal sözleşme’ tahayyülü sağlamaktadır. Yeni bir toplumsal sözleşme tahayyülü için; yurttaşlık, bakım, kalkınma, büyüme, afet risk yönetimi ve yeniden yapılandırma gibi konuların yeniden politikleştirilmesi, demokratikleştirilmesi, cinsiyetlendirilmesi ve haklar ve yapabilirlikler temelli değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Çevre ve bakım odaklı ‘Küçülme’ ve ‘Mor Ekonomi’ literatürlerini sentezleyerek ‘Mor Küçülme’yi yeni bir sosyal sözleşme tahayyülü olarak önermektedir. Mor Küçülme, kadın-yurttaşı bakım emeği yükünden kurtaracak, “biraderlik sözleşmesini” fesh edecek ve eşitlikçi bir dünyanın temellerini atmamızı sağlayacak bir “şimdi-düşü” (nowtopia) olarak değerlendirilmelidir.

İndir

Yayınlanmış

05.06.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Sarı Karademir, B. (2023). Kadın-Yurttaş İçin ‘Mor Sözleşme’: Mor Küçülme. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 227–248. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.103

Sayı

Bölüm

Makaleler