Afet Döneminde Eğitim: 6 Şubat Depremlerinin Ardından ERG’nin Deneyimleri ve Önerileri

Yazarlar

  • Işık Tüzün Eğitim Reformu Girişimi, Sabancı Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.111

Anahtar Kelimeler:

çoklu krizler ve acil durumlar, izleme, eğitim politikası, çocuk koruma, hazırlık, riskleri azaltma ve önleme

Özet

Afetler sonucunda çocukların eğitime erişimi kısıtlanıyor, eğitim hizmetlerinin niteliği zarar görüyor, eğitim çalışanlarının risk altındaki çocukları destekleme olanakları azalıyor. Eğitime afet yönetimi döngüsünün her aşamasında önemli roller düşüyor. 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında yürüttüğü çalışmalarda Eğitim Reformu Girişimi (ERG), depremlerin eğitime etkileri ile devreye sokulan eğitim politika ve uygulamalarını izlemenin yanı sıra sivil alanda dayanışmayı ve ortak izleme çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Bu çalışmalarda, eğitimin afet sonrasında toparlanma sürecinde oynayabileceği rollerle birlikte eğitimin olası gelecek afetlerin önlenmesinde ve/ya etkilerinin azaltılmasında üstlenmesi gereken roller de dikkate alınıyor. Depremler sonrasındaki müdahalelerin, depremler öncesinde de var olan kronikleşmiş sorunları ve kırılgan grupların ihtiyaçlarını dikkate alması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, eğitim hizmetlerinin de önemli bir bileşeni olduğu çocuk koruma sisteminin güçlendirilmesine duyulan ihtiyacın altı çiziliyor.

İndir

Yayınlanmış

05.06.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Tüzün, I. (2023). Afet Döneminde Eğitim: 6 Şubat Depremlerinin Ardından ERG’nin Deneyimleri ve Önerileri. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 373–381. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.111

Sayı

Bölüm

Görüşler