Eşitsizlikler Çağında Açlık, Gıda Güvensizliği ve Yetersiz Beslenmeyi Yeniden Düşünmek

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.104

Anahtar Kelimeler:

gıda krizi, sosyal sözleşme, gıda güvenliği(güvensizliği), açlık, tarımsal gıda sistemleri

Özet

İklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan şiddetli hava olayları, Covid-19 küresel salgını, Ukrayna’da savaş ve temel gıda fiyatlarının hızla artması, 2022 yılında 3,1 milyar insanı sağlıklı gıdayı karşılayamaz hale getirmiştir. Artan küresel eşitsizlikler, yoksulluk ve insan hayatının hemen her alanına yayılan sosyal güvensizlikler nedeniyle toplumsal sözleşme yeni meydan okumalar ile karşıya karşıyadır. Herkes için insana yakışır bir yaşamı garanti altına almanın asgari şartı olarak, eşmerkezli çemberlerin karşılıklı yükümlülüklerine dayanan yeni bir toplumsal sözleşme tasavvuru, mevcut tarımsal gıda sisteminin kırılganlıklarına ve savunmasızlıklarına nasıl yanıt verilebileceğine ilişkin somut bir çerçeve sunabilir. Bu çalışma, yeni bir toplumsal sözleşmenin, toplumun tüm bileşenlerinin ve daha geniş anlamda insanlığın refahını göz önünde bulundurarak devlet ve gıda şirketleri arasındaki ilişkileri yeniden tanımlaması gerektiğini savunmaktadır. İkinci olarak, çifte standartlı küresel ticaret sistemini ortadan kaldırmak için kuralların, normların, ilkelerin ve karar verme prosedürlerinin reforme edilmesi gerekliliğini vurgular. Son olarak, daha fazla tarımsal üretim tuzağına düşmek yerine, “birbirimize borçlu olduğumuz şeyin” açlığı, gıda güvensizliğini ve yetersiz beslenmeyi ortadan kaldırmak için kolektif olarak dayanıklı, sürdürülebilir ve eşitlikçi politikalar benimsemek olduğunu iddia ediyor.

Yayınlanmış

05.06.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Söylemez, N. (2023). Eşitsizlikler Çağında Açlık, Gıda Güvensizliği ve Yetersiz Beslenmeyi Yeniden Düşünmek. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 249–262. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.104

Sayı

Bölüm

Makaleler