Türkiye’de Krizler, Afetler ve Çocuk

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.110

Anahtar Kelimeler:

çocuk hakları, çocuğun iyi olma hali, krizlerde çocuk, afetlerde çocuk, çocuk politikaları

Özet

Bu yazıda temel olarak Türkiye’de son yıllarda meydana gelen afetler ve krizlerin çocukları nasıl etkilediği incelenmiştir. Bu inceleme, çocuk haklarını ve çocukların iyi olma hallerini merkeze alarak yapılmıştır. 6 Mart 2023 Kahramanmaraş-Hatay merkezli depremler sonrasında çocukların yaşadığı sorunların resmi çekilmiş, yaşadıkları hak ihlalleri listelenmiş ve benzer durumlarda yapılması gereken öneriler sıralanmıştır. Yakın zamanda yaşanan bir başka büyük kriz olan Covid-19 salgını esnasında alınan tedbirlerin çocukların yaşantısını nasıl etkilediği ve benzer salgınlarda atılması gereken adımlar incelenmiştir. Son olarak, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz sebebiyle derinleşen yoksullukla birlikte, düşük gelirli hanelerde çocukların temel haklarına erişimde yaşadığı zorluklardan bahsedilmiştir. Önümüzdeki yıllarda meydana gelebilecek krizler ve afetlerle ilgili yapılması gereken çocuk-merkezli hazırlıklar konusunda öneriler verilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

05.06.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Erbil, F. (2023). Türkiye’de Krizler, Afetler ve Çocuk. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 357–372. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.110

Sayı

Bölüm

Görüşler