Bölünmüş Şehirlerde Kadın Temsili: Lefkoşa’daki Marjinal Eylemlerin Haritasını Çıkarmak

Yazarlar

  • Areti Kotsoni Harvard University

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.92

Anahtar Kelimeler:

toplumsal cinsiyet, şehir, çatışma, kentleşme, haritalama

Özet

Çatışmalı çevrelerde en çok zorluk çeken gruplardan biri, ötekileştirilmiş toplumsal cinsiyetlere sahip bireylerdir. Şehirler ötekileştirilmiş cemiyetlerin kendi failliklerini ve alanlarını genişletme mücadelesi ile şekillenirler. Tasarımcı ve plancılar kesişimsel bakış açıları ile bu ötekileştirilmiş toplulukların ilişkilerini çözümleyebilir ve çatışma içerisindeki kentleşme süreçlerini anlamak adına yeni yaklaşımlar getirebilirler. Bu amaçla kapsayıcı bir bakış açısını benimsemek ve susturulmuş seslere yer açmak önem kazanmaktadır. Sınır durumlarına yakından bakan haritalama pratikleri, bu enformal oluşumların arka planlarını açığa çıkarmak için daha demokratik bir alan açar. Bu makale içinden sınır geçen bir kent olan Lefkoşa’da kadınların barış için seslerini nasıl duyurduklarını incelerken, bunu oluşturan jeopolitik krizin dışına çıkmanın ve kadınların şehirdeki bedenleri ve gündelik hayattaki hareketlerine odaklanmanın yollarını haritalama yöntemi ile araştırmaktadır. Nitelik ve niceliğe dayalı yöntemlerin kullanıldığı bu araştırmada sınırlara dair geleneksel yargılar kırılmakta, bu alanları kullanan sosyal grupların etkisiyle sınır mekanlarının esasen geçirimli, dinamik peyzajlar olduğu açığa çıkmaktadır.

Yayınlanmış

31.01.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Kotsoni, A. (2023). Bölünmüş Şehirlerde Kadın Temsili: Lefkoşa’daki Marjinal Eylemlerin Haritasını Çıkarmak. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 47–64. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.92

Sayı

Bölüm

Makaleler