Gece Müzakereleri: Post-Seküler Mahallede Yaratıcı Sınıflar, Balat Örneği

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.91

Anahtar Kelimeler:

soylulaştırma, post-sekülerlik, yaratıcı sınıf, gece vakti

Özet

İstanbul’da devam eden kentsel dönüşüm projeleri, soylulaştırma ile sonuçlanmıştır. Bu hızlı tempolu dönüşüm, mahalleleri değiştirirken günlük hayatı da etkiliyor. İstanbul’un en eski mahallelerinden biri olan Balat, kültür odaklı soylulaştırmanın etkisiyle dönüşmekte ve yaratıcı sınıfın giderek popüler bir mekanı haline gelmektedir. İstanbul ile ilgili önemli literatür bize, bazı bölgelerde gece hayatı ve alkol tüketiminin yerel halk ve yeni gelenler arasında bir gerilim yarattığını bildirmektedir. Balat’ın dindar çoğunluğu, hükümetin muhafazakar, post-seküler değerleri ile uyumludur. Bu, işletmeleri sekülerlikten arındırma, alkol servisi yapmamayı seçme ve gece faaliyetlerinden tamamen kaçınma şeklinde ortaya çıkabilir. Başka bir deyişle, Balat’ta tolere edilen tüketim şekli İslam dışında düşünülemez. Bu gece müzakerelerinin çalışmasında kullanılan yöntemler ve post-seküler değerlerin Balat’ta etkisi, doktora saha çalışması sırasında gerçekleştirilen bir mikro-etnografi çalışmasının bir parçası olarak 3 ay boyunca yapılan gözlemden oluşmaktadır. Bu makale, gecenin aktif olarak müzakere edildiği ve aidiyet ve topluluk duygusunun soylulaştırma ve sekülerlik sonrası tarafından yeniden yapılandırıldığı Balat’taki yaratıcı sınıf ve yerliler arasındaki paralel yaşamlar hakkında düşünmeyi genişletecektir.

Yayınlanmış

31.01.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Can, E. (2023). Gece Müzakereleri: Post-Seküler Mahallede Yaratıcı Sınıflar, Balat Örneği. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 31–46. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.91

Sayı

Bölüm

Makaleler