Bir Farmakon Olarak Yeni Medya Teknolojileri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.84

Anahtar Kelimeler:

teknoloji, antroposen, medya, internet, farmakoloji

Özet

Felsefe tarihinin ilgi alanı içinde henüz yeterince yer kaplamayan iki araştırma alanını, teknoloji ve Antroposen kavramlarını ele alan bu çalışma, dünyanın teknolojiyle birlikte nasıl evrimleşmekte olduğunu medya teknolojileri ve spesifik olarak da internet özelinde analiz etmektedir. Çağımızın tıbbi, ekonomik, politik, kültürel ve anlamla ilgili krizlerinin, Antroposen Çağı özelinde artık tüm gezegenin krizi olması sebebiyle, başta fenomenolojik gelenek, akabinde post-fenomenolojik felsefe ve Stiegler felsefelerinin araçlarıyla gerçekleştirilen bu çalışma, Antroposen’in krizinin sebep ve sonuçlarını araştırmaktadır. Krizin merkezinde konumlanan teknik nesneyle ilişkimiz etraflıca incelenmiştir. Sonuç itibariyle, bir farmakon olarak teknolojinin mevzubahis kaçınılmaz çift yönlü etkisinin, etik-politik bir düzlemde keşfedilebilecek pozitif iyileştirici reçeteleri ortaya koyulmuştur.

Yayınlanmış

30.09.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Atasever, M. B. (2022). Bir Farmakon Olarak Yeni Medya Teknolojileri. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(3), 471–485. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.84

Sayı

Bölüm

Makaleler