Politik Bir Kavram Olarak Bakım ve İhtimam Toplumu

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.87

Anahtar Kelimeler:

bakım siyaseti, ihtimam toplumu, bakım etiği, ilişkisellik, eşitsizlikler

Özet

Son 20-30 yıl içerisinde feminist yazında bakım kavramını ele alan çalışmaların sayısı arttı. Ancak bakım kavramı farklı boyutlarıyla tartışabilecek, karmaşık bir kavram olma özelliğini koruyor. Son dönemde, eşitlik mücadelelerinin, ihtimam toplumu tahayyüllerinin ve toplumsal dayanışma ilişkilerinin biçimlerini belirleyen bir kavram olarak da bakım, günlük yaşamımızda daha fazla telaffuz edilir hale geldi. Bakım kavramının bugün sosyal bilimlerde bu kadar üzerinde durulan bir kavram olması da, bakımın toplumsal eşitsizlikleri ortaya koyduğu kadar, iyi toplum tahayyülleri için de ışık tutucu bir kavram olması. Bu makale, bakım kavramını politik bir kavram olarak ele alıyor, feminist yazına dayanan bir yaklaşım ile bakım kavramını farklı boyutları ile tartışarak, ihtimam toplumu tahayyüllerimizde bakım kavramının ve bakım etiğinin toplumsal bir arada olma ve dayanışma ilişkilerimizi düzenleyici rolü üzerinde duruyor. Makale, salgın ile birlikte dünyanın gündemine oturan bakım tartışmalarını kuramsal bir çerçeve sunarak bakım siyasetinin kamusal alandaki yerini bir kez daha tartışmaya açıyor.

İndir

Yayınlanmış

30.09.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Akkan, B. (2022). Politik Bir Kavram Olarak Bakım ve İhtimam Toplumu. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(3), 529–541. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.87

Sayı

Bölüm

Dosya Dışı