Bilgi Düzensizlikleri ve İnfodemi İçin Bir Örnek: Aşı Karşıtlığı

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.74

Anahtar Kelimeler:

aşı, aşı karşıtlığı, tıbbi dezenformasyon, komplo teorileri, aşı güvenliği, aşı çekimserliği

Özet

Günümüzdeki “aşı karşıtlığı” yeni olmamakla birlikte, özellikle dijital ortamda yayılan yanlış bilgiler önemli bir güven sorunu yaratmaktadır. Aşıların enfeksiyon hastalıkları ile mücadelede en etkili koruma yöntemi olduğunu vurgulayabiliriz; birçok ölümü engellediği gibi kimi coğrafyalarda ortadan kaldırılan hastalıklar da olmuştur. Aşılar konusunda olumsuzluklar büyük oradan bilimsel verilere dayanmamakta ve bu haberler bireyleri ve toplumları aşıdan soğutma riskini yaratmaktadır. Aşı karşıtlığını körükleyen etmenler arasında toplumsal hafıza zayıflığı, ebeveynlerin güvenlik ve etkinlik endişeleri, doğallık arayışı, bilime ve bilim süreçlerine güvensizlik ve komplo kuramları yer alır. İnanılan komplo kuramlarının mantığına ilişki soruların yöneltilmesi bu inançlarla mücadelede etkili olabilir.

İndir

Yayınlanmış

01.06.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Badur, S., & Arıcan, I. (2022). Bilgi Düzensizlikleri ve İnfodemi İçin Bir Örnek: Aşı Karşıtlığı. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 341–350. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.74

Sayı

Bölüm

Görüşler