Walid Raad: Hakikat Sonrası Dünyada Kurgunun Sanatı

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.69

Anahtar Kelimeler:

hakikat sonrası, parafiction, kurgu, çağdaş sanat, Walid Raad

Özet

Son yıllarda çağdaş sanatta kurgusal stratejilerde bir artış görülmektedir. Genellikle “parafiction” olarak adlandırılan bu sanat eserleri, gerçek hayattaki varlıklar olarak algılanan ve işlev gören hayalî kişiler ve olaylardan oluşan bir kurgu sunar. Çağdaş sanatın önde gelen temsilcilerinden biri olan Lübnanlı sanatçı Walid Raad, bilginin inşasında çeşitli medyaların epistemolojik istikrarsızlığını sorgulamak için uzun süredir kurgusal stratejilere yönelmektedir. “Tarafsız” medyanın katıldığı söylemsel çerçevelere özellikle dikkat çeken sanatının amacı, hakikati yapıbozuma uğratmak değil, yerelleştirmektir. Bu makalede, gerçek ile kurgu arasındaki ayrımı bilinçli olarak bulanıklaştırarak, Raad’ın sanatının hakikat sonrası dönemin estetik ve epistemolojik yapısını yansıttığını savunuyorum. Aynı zamanda, onun çalışmasında kurgunun epistemolojik rolünün bir değerlendirmesini sunuyor ve gerçek-sonrası bir dünyada parafiction’ın politik önemini araştırıyorum.

Yayınlanmış

01.06.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Oosterom, S. (2022). Walid Raad: Hakikat Sonrası Dünyada Kurgunun Sanatı. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 253–268. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.69

Sayı

Bölüm

Makaleler