Bir İnsan ve Toplum Problemi Olarak Yanlış Bilgi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.73

Anahtar Kelimeler:

mezenformasyon, dezenformasyon, problematik enformasyon, güven

Özet

Dezenformasyon/mezenformasyon, ya da Türkçe kullanımdaki yaygın karşılığıyla yanlış bilgi, küresel bir mesele. Dolayısıyla, yanlış bilgiye karşı dayanıklılık ve direnç küresel olarak örgütlenmeli. Ancak konu yerelden bağımsız ele alındıkça ve önleyici faaliyetler yerel semantiği kapsayarak üretilmedikçe sorun büyüyerek devam edecek. Burada yereli kapsamak, medya kullanıcılarını toplumsal aktörler olarak merkeze alıp yanlış bilginin onların gündelik yaşantılarındaki hem çevrimiçi hem çevrimdışı rolünü anlamakla mümkün olur. Burada güven kavramı ele alınması gereken önemli bir belirleyen olarak karşımızda duruyor.

İndir

Yayınlanmış

01.06.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Koçer, S. (2022). Bir İnsan ve Toplum Problemi Olarak Yanlış Bilgi. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 333–339. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.73

Sayı

Bölüm

Görüşler