Deneysel İktisatta Yalan Söyleme Davranışının İncelenmesi: Temel Paradigmalar, Bulgular ve Araştırma Hedefleri Üzerine Düşünceler

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.63

Anahtar Kelimeler:

yalan söyleme davranışı, deneysel iktisat, mekanizma tasarımı

Özet

Yalan söyleme, öznesine yarar sağlarken başkalarına ve hatta toplumun geneline zarar verebilen bir davranıştır. Yalan söyleme davranışını önlenme ya da sınırlandırma hedefli mekanizmaların tasarlanabilmesi için onu tetikleyen ve arttıran faktörlerin tespit edilmesi gerekir. Bu makalede, söz konusu faktörlerin araştırılması için deneysel iktisatta kullanılan temel paradigmalar, elde edilen ana sonuçlar ve yeni araştırma hedeflerine dair görüşler sunulmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

31.01.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Giritligil, A. E. (2022). Deneysel İktisatta Yalan Söyleme Davranışının İncelenmesi: Temel Paradigmalar, Bulgular ve Araştırma Hedefleri Üzerine Düşünceler. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 181–189. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.63

Sayı

Bölüm

Görüşler