İki Şafak Arasında Etik ve Ahlak: Selman Nacar’la Filmlerindeki İkilemlere Dair Söyleşi

Yazarlar

  • Selman Nacar
  • Feride Çiçekoğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.62

Özet

Bu söyleşinin amacı Selman Nacar’la ilk kısa filmi Kuyu (2015) ile ilk uzun metraj filmi İki Şafak Arasında (2021) üzerinden bugüne kadarki yönetmenlik pratiğini konuşmak ve Nacar’ın ilgi odağını oluşturan gündelik hayatta etik ve ahlak arasındaki ikilemlere dair gözlemlerini paylaşmaktır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde hukuk ve sinema alanlarındaki eğitimini tamamladıktan sonra Columbia Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesi alan Nacar konularını seçme biçiminden hikayeyi oluşturma sürecine ve kamera kullanımından festival yolculuğuna filmlerine dair tecrübelerini anlatırken hem karakterleri hem de kendisi açısından neyin iyi, doğru, değerli, hakkaniyetli, adil ve meşru olduğuna dair Feride Çiçekoğlu’nun sorduğu soruları yeni sorularla derinleştirmeyi seçiyor. İkilemlerin ve karar vermekte zorlanmanın farklı kültürleri anlama çabasıyla ilişkisi, empati, taviz, feragat gibi kavramlar üzerinden ilerleyen sohbet Nacar’ın meselelere yaklaşımı ile bir sonraki projesi olan Tereddüt Çizgisi arasında bağ kuruyor.

İndir

Yayınlanmış

31.01.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Nacar, S., & Çiçekoğlu, F. (2022). İki Şafak Arasında Etik ve Ahlak: Selman Nacar’la Filmlerindeki İkilemlere Dair Söyleşi. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 169–177. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.62

Sayı

Bölüm

Soru - Cevap