Spor Sahasında Etik Dönüş

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.59

Anahtar Kelimeler:

etik, spor, antropoloji, ahlak, fair play

Özet

Sporun doğal ve adil bir rekabet alanı olduğu varsayımı, son yıllarda aktivist sporcular ve sosyal bilimciler tarafından sorgulanmıştır. Bu makale, Antik Yunan’daki yarışmalara (agon), modern sporun başlangıcına ve günümüz spor ilişkilerine odaklanarak sporcu etik öznenin (öz-)inşasında zaman içerisinde yaşanan dönüşümlere ışık tutmaktadır. Etiğin nesnellik ve tarafsızlık iddialarını sorunsallaştıran antropolojik tartışmalardan yararlanan makale, spor ve etik ilişkisine normatif olmayan ve bağlamı dikkate alan bir yaklaşım çağrısında bulunmaktadır. Bu sayede, sporcu etik öznenin modern sporda var olan etik davranış kodlarıyla ne tür müzakereler ve meydan okumalar yoluyla ilişkilendiğine dair kavrayışımızı geliştirebileceğimiz savunulmaktadır.

Yayınlanmış

31.01.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Aktan, D. N. (2022). Spor Sahasında Etik Dönüş. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 119–131. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.59

Sayı

Bölüm

Makaleler