Nöroteknolojideki Gelişmeler Işığında Beyni Anlama Arayışımızın Etik Sınırları ve Nöroetik Olgusu

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.60

Anahtar Kelimeler:

beyin, nöroteknoloji ve beyin-makine ara yüzü, etik, nörobilim, nörogörüntüleme

Özet

21. yüzyılın başında sinirbilim, araştırma laboratuvarı veya tıbbi kliniğin çok ötesine uzanan toplum üzerinde derin etkileri olabileceği bir noktaya ulaştı. Son yıllarda daha da büyük bir ivme kazanan sinirbilimdeki çarpıcı ilerlemeler, dünyanın her yerindeki insanların sağlık ve esenliğinde iyileşmeler için her zamankinden daha büyük beklentiler yaratıyor. Ancak zamanla bu muazzam vaadin yerine getirilmesinin başka istenmeyen durumların nelere yol açacağı ve ne pahasına olacağı gibi başka etik kaygıları ve kaygıları da beraberinde getirdiği görülmektedir. Buna karşılık, yakın zamana kadar sinirbilimden kaynaklanan etik konular hakkında çok az farkındalık vardı. 2002’den itibaren sinirbilimciler bu konuları bilimsel literatürde daha fazla ele almaya başladılar. Bu makalede, gelişen nöroteknolojinin iyi ve faydalı özelliklerinin yanında, giderek artan nöroetik kaygıların nedenleri, biçimleri ve olası etkileri hakkında geniş bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

31.01.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Keçeci, T., & Çolak , I. (2022). Nöroteknolojideki Gelişmeler Işığında Beyni Anlama Arayışımızın Etik Sınırları ve Nöroetik Olgusu. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 133–143. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.60

Sayı

Bölüm

Makaleler