İlişkisel Otonomi: Spinozist Bir Bakış

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.55

Anahtar Kelimeler:

otonomi, ilişkisel otonomi, affekt, ilişkisellik

Özet

Bu makale Kantçı otonomi kavramının feminist bir bakış açısıyla yeniden yapılandırılmasını incelemektedir. Her ne kadar kimi feminist filozoflar kavramın kendilik, kimlik ve faillik ile ilgili birçok önkabulle yüklü olduğunu ve bu önkabullerin de metafizik, epistemolojik, etik ve politik açıdan problematik olduğunu iddia ederek kavrama şüpheyle yaklaşsalar da, kadının ezilmesi, nesneleştirilmesi ve ayrımcılığa uğramasının sebeplerini anlamada ve bunlara karşı mücadelede otonomi kavramının hayati bir öneme sahip olduğunu ileri sürerek kavramı tekrar yapılandırmamız gerektiğini iddia ederler. Bu yeniden yapılandırma aşamasında kimi filozoflar Spinoza’ya dönerek, Spinoza’nın kendilik kavramının ve etik anlayışının otonom bireyi feminist bir perspektiften yeniden düşünmeye yardımcı olacağını savunurlar. Burada Spinoza’nın teorisini feministlerin otonomiye yaklaşımına bağlayan anahtar terim “ilişkisel otonomi”dir.

Yayınlanmış

31.01.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Talay Turner, Z. (2022). İlişkisel Otonomi: Spinozist Bir Bakış. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 65–74. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.55

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri