Ödev ve Zarafet

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.52

Anahtar Kelimeler:

Kant, Schiller, ahlak, ödev, zarafet

Özet

Bu makale Kant’ın ödev ahlakı fikrinin üzerinden akıl ile duygular arasındaki bağlantıyı tartışmaktadır. Kant’ın ahlak yasasını ortaya koyarken duyguları dışarıda bırakması Kant ahlakının duygulara hiç yer vermediği, hatta ahlaki failin büsbütün duygusuz olması gerektiği fikrine yol açmıştır. Bu fikri paylaşanlardan biri olan ünlü Alman şairi ve düşünürü Friedrich Schiller’in bu doğrultudaki eleştirileri ve görüşleri ışığında Kant’ta ahlak alanında duygulara yer olup olmadığı sorusuna yanıt aranacaktır.

İndir

Yayınlanmış

31.01.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Albayrak, Ömer B. (2022). Ödev ve Zarafet. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 13–25. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.52

Sayı

Bölüm

Makaleler