Türkiye’de Kendi Kendini İstihdam

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.45

Anahtar Kelimeler:

emek piyasası, kendi kendini istihdam, aktif işgücü politikaları, işsizlik, tek başına kendi kendini istihdam

Özet

Son birkaç on yıldır kendi kendini istihdam (self-employment) gerek akademik gerekse de politika çevrelerinde daha fazla konuşulmaya başlandı. Bunun bir nedeni, yükselen neo-liberal görüşün ve bu görüşün hâkim olduğu işletme okullarının ‘girişimciliği’, bu ruhu zımnen içermesinden dolayı da kendi kendine istihdamı, öne çıkarması. Girişimci ruha sahip, yetenekli bireylerin kendi kendine istihdam ile kendilerinin ve ülkenin refahını arttıracağı varsayılıyor. Bir diğer neden ise, zengin Batı ülkelerinde nüfusun yaşlanması ve kadınların daha fazla emek piyasasında yer alması gibi demografik ve sosyal dönüşümlerin emek piyasasında yarattıkları baskıların, kendi kendini istihdam yoluyla, en azından, azaltılabilir olduğu savı. Örneğin, Avrupa 2020 stratejisi (European Commission, 2018) iş yaratma kapasitesi, beceri geliştirme olanakları ve en önemlisi kırılgan gruplara fırsat tanıması açısından girişimciliğin ve kendi kendini istihdamın akıllı, sürdürülebilir ve içerici (inclusive) büyüme için bir anahtar olduğu vurgusunu yapıyor.

İndir

Yayınlanmış

04.10.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Filiztekin, A., & Levent, H. (2021). Türkiye’de Kendi Kendini İstihdam. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 541–555. https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.45

Sayı

Bölüm

Görüşler