Recep Tayyip Erdoğan’ın Özgün Popülist Söylemi; İçerik Analizi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.65

Anahtar Kelimeler:

popülizm, içerik analizi, Türk siyaseti, Recep Tayyip Erdoğan, siyasi kampanyalar

Özet

Recep Tayyip Erdoğan gerçekten Türkiye’de çok önemli bir siyasi figür. Erdoğan’ın siyasi başarısı, kitleleri somutlaştırdığı ve siyasi düşmanlarına meydan okuduğu miting konuşmaları üzerinde ayrıntılı analiz yapılmadan tam olarak kavranamaz. Bu çalışma, Erdoğan’ın genel seçimlerde (2007, 2011, 2018) ve yerel seçimlerde (2004, 2009 ve 2014) yaptığı konuşmalar üzerinden içerik analizi yaparak Erdoğan’ın kullandığı en popülist kelimeleri ortaya koyuyor. Çalışma, popülist kelimeler olan kardeş ve milletin Erdoğan’ın popülist diskurunda ne anlam ifade ettiğini araştırıyor. Dolayısıyla bu çalışma Erdoğan’ın popülist söyleminin açıklayıcı örneklerini sunuyor.

Yayınlanmış

31.01.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Çay, F. (2022). Recep Tayyip Erdoğan’ın Özgün Popülist Söylemi; İçerik Analizi. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 201–222. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.65

Sayı

Bölüm

Dosya Dışı