"Yukarıda Açlık Kesin, Aşağıda Ölüm Belki!" Ocakta Çalışmak Bir Tercih mi?

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.36

Anahtar Kelimeler:

Çalışma, Zonguldak Kömür Havzası, İş Mükellefiyeti, Üretim ve Çalışma İlişkileri

Özet

Zonguldak kömür havzası, insanıyla, yer üstü ve yer altı ormanlarıyla varlığının her döneminde kaynak sağlayan olmuştur. Günümüzde yer altı ormanlarını (taşkömürü) ülkemiz enerji üretimine sunan Havza, kömürden önce yer üstü ormanlarından elde edilen kerestenin gemi yapımında kullanılmak üzere İstanbul’daki Haliç Tersanesi’ne sağlanması görevini üstlenmişti. 1840’larda başlayan kömürlü dönem Havzadaki üretim ve çalışma ilişkilerini değiştirmiş, dönüştürmüştür. Bu dönüşüm çalışma olgusuna atfedilen anlamın da dönüşümünü etkilemiştir. Fakat, barındırdığı yüksek risklere rağmen yer altı maden işçiliği hiçbir zaman unutulmamış, talep görmeye devam etmiştir. Bu çalışmada Havza insanının yer altında çalışmaya yönelmesine etki eden dinamiğin keşfedilmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere bağlamın özellikleri, bağlam ile çalışma olgusu arasındaki ilişkiler aktarılmakta ve madende yer altı işçisi olarak çalışmanın Havza insanının iradesini yansıtan bir tercih olup olmadığı tartışılmaktadır. Bu tartışmayı desteklemek üzere, zihinleri meşgul etmesi gereken bu konu ile yüzleşmemizde ve bu çalışmanın filizlenip büyümesinde etkili olan Avrupa Birliği[1] destekli İş’te Psikososyal Güvenlik Projesi kapsamında işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları ile gerçekleştirilen odak grup çalışmalarında aktarılan ifadelere de yer verilmektedir.

 

[1] “Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla yazarların sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”

İndir

Yayınlanmış

04.10.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Öz Aktepe, Şafak, & Işık, İdil. (2021). "Yukarıda Açlık Kesin, Aşağıda Ölüm Belki!" Ocakta Çalışmak Bir Tercih mi?. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 385–402. https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.36

Sayı

Bölüm

Makaleler