Kamera Arkası: Türkiye’deki Set İşçileri Arasında Tükenmişlik ve Yardım Aramanın İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.37

Anahtar Kelimeler:

tükenmişlik, yardım arama, set işçiliği, iş talepleri

Özet

Arkaplan: Set işçileri, televizyon, film ve reklam prodüksiyon setlerinde istihdam edilmektedir. Uzun saatler çalışmak, finansal güvence eksikliği ve organizasyonel yapı eksikliği de dahil olmak üzere, çalışanların karşılaştığı büyük iş talepleri nedeniyle Türkiye’de set işçiligi ‘tehlikeli işler’ sınıfına dahil edilmiştir (Bekçi, 2015). Amaç: Bu çalışma, yardım aramanın iş taleplerinden korunmadaki potansiyel rolünü yorumlamak için Lazarus ve Folkman’ın (1984) problem odaklı başa çıkma kavramına atıfta bulunarak tükenmişliğin yordayıcılarını incelemektedir. Yöntem: Rastgele olmayan kolayda örnekleme tekniği ile çeşitli iş deneyimlerini temsil eden 432 katılımcıdan oluşan bir örneklem grubu elde edilmiştir. Bulgular: Mevcut çalışmanın üç ana bulgusu vardır. 1. Büyük iş talepleri (örneğin, çalısma saatleri, günler, gelir) tükenmişliği yordamaktadır. 2. Katılımcı özellikleri (örn. cinsiyet, aile durumu, çocuklar), en büyük etkiyi gösteren cinsiyetle birlikte, tükenmişliği kısmen yordamaktadır. 3. Yardım arama, tükenmişlik ile minimal düzeyde ilişkilidir. Sonuç: Bulguları, çalışan refahını ve tükenmişlik deneyimlerini en aza indirebilecek veya şiddetlendirebilecek Türkiye kültürel ve sosyal dinamikleri bağlamında yorumluyoruz.

İndir

Yayınlanmış

04.10.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Akten, E., & Wise, R. M. (2021). Kamera Arkası: Türkiye’deki Set İşçileri Arasında Tükenmişlik ve Yardım Aramanın İncelenmesi. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 403–423. https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.37

Sayı

Bölüm

Makaleler