Popülist Mobilizasyonda Coğrafyanın Söylemsel İnşası

Üstünlük mü, Mağduriyet mi?

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.26

Anahtar Kelimeler:

popülizm, seçimler, kimlik, mobilizasyon

Özet

Makale siyasi liderlerin kitleyi mobilize etmek için kolektif bir “biz’lik” aracılığıyla coğrafyaların söylemsel olarak inşa edildiğini öne sürmektedir. Bu bağlamda, çalışma Adalet ve Kalkınma Partisi’nin liderlerinin seçim kampanyaları boyunca coğrafyayı nasıl yeniden inşa ettiğini aktarmayı amaçlamaktadır. AKP’nin coğrafya aidiyetine başvurarak siyasal mobilizasyonun nasıl gerçekleştirildiğine dair bir katkı sunmaktadır. Bulgular üç anlatıyı ele almaktadır: coğrafi algının inşası, mekansal memnuniyet ve mekansal kimliğin tahayyül edilmesi. Kısacası, bu çalışma mobilizasyonda “bizlik” ile inşa edilen coğrafya kaderinin nasıl araçsallaştırdığını anlamaya çalışmaktadır.

Yayınlanmış

31.05.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Erçetin, T. (2021). Popülist Mobilizasyonda Coğrafyanın Söylemsel İnşası: Üstünlük mü, Mağduriyet mi?. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 223–248. https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.26

Sayı

Bölüm

Makaleler