Türkiye’de Demokrasiyi İnceleyen Yayınlarla İlgili Bibliyometrik Bir Çalışma

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.49

Anahtar Kelimeler:

demokrasi, Türkiye, Türk Siyaseti, Web of Science, Bibliyometri

Özet

Bu çalışma, son zamanlarda özel bir demokratik gerileme geçirdiği iddia edilen ülke Türkiye’de, demokrasi üzerine yayınların bibliyometrik niteliklerini incelemektedir. SSCI ve A&HCI’de 1980 ile 2019 arasında toplam 691 yayın bulunmuştur: makaleler (%83,79) ve kitap incelemeleri (%11,43) 2000’lerin sonunda özel bir artış göstermektedir. Yayınların çoğu İngilizce (%95), Siyaset Bilimi, araştırma kategorisinde yazılmıştır. En çok yayının basıldığı dergi Turkish Studies’dir. Yayın özetlerinde en sık kullanılan ibareler Adalet ve Kalkınma Partisi, Avrupa Birliği, Ortadoğu ve Türkiye’de demokrasi’dir. Sonuçlar, demokrasi üzerine yayınların ağırlıkla bölgesel odaklı dergilerde çıktığını, çoğunlukla Siyaset Bilimi araştırma kategorisinde ve İngilizce yazıldığını, ülkelerin güncel demokratik ilerleme ve eksikliklerine dikkat çektiğini, ve özellikle karşılaştırmalı çerçevede olduğunu göstermektedir.

Yayınlanmış

04.10.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Cansun, Şebnem. (2021). Türkiye’de Demokrasiyi İnceleyen Yayınlarla İlgili Bibliyometrik Bir Çalışma. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 617–631. https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.49

Sayı

Bölüm

Dosya Dışı