Türkiye’de Popülizm ve Demokrasi: Cumhuriyet Halk Partisi Örneği

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2020.1

Anahtar Kelimeler:

popülizm, Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal demokrasi, sol-popülizm, Türkiye

Özet

Bu çalışma, ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) söyleminde kurucu rol oynayan popülizm temasını ele almaktadır. Bu amaçla ilk olarak CHP’nin popülist söyleminin tarihsel gelişiminin önemli aşamaları ve şu andaki performansı incelenmektedir.Bu çerçevede, Türkiye’de popülizm literatürüne dair başlangıç tespitlerinden sonra, CHP’nin popülist söyleminin tarihsel uğrakları tek partili dönem (1923-1946), sol-popülizmin hakim olduğu 1970’ler ve 1980’lerin ortasında Sosyal Demokrat Parti (SODEP) ve sonlarında Sosyal Demokrat Halk Partisi (SHP) performansı çerçevesinde haritalandırılıyor. Sonrasında ise partinin mevcut performansı ve Türkiye’nin güncel meseleleri üzerine geliştirdiği yaklaşımlar ele alınarak, partinin popülist söyleminde demokratik sol-popülizmin imkanları ve sınırları üzerine bir tartışma yapılıyor.

Yayınlanmış

01.10.2020 — 02.10.2020 tarihinde güncellendi

Sürüm

Nasıl Atıf Yapılır

Boyraz, C. (2020). Türkiye’de Popülizm ve Demokrasi: Cumhuriyet Halk Partisi Örneği. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 31–47. https://doi.org/10.47613/reflektif.2020.1 (Original work published 01 Ekim 2020)

Sayı

Bölüm

Makaleler