AI teknolojilerinin İşgücü Piyasasında Yol Açtığı İşsizlik Etkilerini Azaltmak İçin Otomasyona Yardım Eden İnsanı-Tamamlama Yaklaşımı

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.176

Anahtar Kelimeler:

yapay zekâ, otomasyon yolu, insan-tamamlayıcı yol, istihdam, eşitlik

Özet

Yapay zekâ (AI) teknolojileri geçmiş büyük teknolojilerden çok daha hızlı ve kapsamlı bir şekilde yaşamın tüm alanlarına yayılmaktadır. Bu hızlı ve kapsamlı yayılım toplumlarda kısa sürede bir AI ekosisteminin oluşmasına yol açmaktadır. Artık insan kültürünün ötesinde bir makine kültüründen bahsedilmektedir. AI teknolojilerinin sağladığı devasa faydalar bir taraftan hızla yayılmasını sağlamışken diğer taraftan yol açtığı ve uzun vadede yol açacağı risklerin de göz ardı edilmesini sağlamıştır. Ancak, gelinen noktada insanlık riskleri göz ardı edemeyeceği bir aşamadadır. AI teknolojilerinin uygulandığı tüm alanlarda eşitsizlikleri derinleştirdiği, yol açtığı faydaların adil bir şekilde paylaşılmadığı ve çok düşük sayıda gruplarda kümelendiği görülmektedir. Dahası, özellikle işgücü piyasasında çok güçlü bir işsizlik dalgası gelmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, AI teknolojilerinin istihdama olası etkileri değerlendirilmektedir. İnsanlığın bu bağlamda bir yol ayrımında bulunduğu, istihdamı öncelemeyen bir otomasyon yolunun daha önceki teknolojik dönüşümlere benzemeyen derin işsizlik dalgalarına yol açacağı vurgulanmaktadır. Elbette, bu derin işsizlik dalgası hem bireysel hem de toplumsal düzeyde farklılaşan etkilere sahip olacaktır. Bu dalgadan özellikle düşük becerilere sahip bireyler ve endüstriyel olarak gelişmemiş ve AI teknolojilerine yatırım yapamayan ülkeler çok daha fazla etkileneceklerdir. Bu nedenle, bu çalışmada otomasyon yoluna hızla ilerlemek yerine, istihdamı öncelikli hale getiren ve düşük ve yüksek becerilere sahip bireyler arasındaki farkı sürekli azaltan bir insanı tamamlayıcı yolun, bu olumsuz etkileri hafifletebileceği vurgulanmaktadır. Ayrıca, AI teknolojileri tarafından sağlanan otomasyondan faydalanmanın mümkün olduğuna, ancak genel üretkenlik ve refahın aynı zamanda beceri farklarını azaltmaya ve yeni iş fırsatları yaratmaya odaklanarak artırılabileceğine işaret edilmektedir. 

Yayınlanmış

25.06.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Özer, M., & Perc, M. (2024). AI teknolojilerinin İşgücü Piyasasında Yol Açtığı İşsizlik Etkilerini Azaltmak İçin Otomasyona Yardım Eden İnsanı-Tamamlama Yaklaşımı. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 503–514. https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.176

Sayı

Bölüm

Görüşler