Türk Devriminde Devrimci Olan Neydi?

Yazarlar

  • İlter Turan İstanbul Bilgi Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.174

Yayınlanmış

25.06.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Turan, İlter. (2024). Türk Devriminde Devrimci Olan Neydi?. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 483–493. https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.174

Sayı

Bölüm

Görüşler