Yeryüzünü Paylaştığımız Yoldaş Türlerle İlişkimiz

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.171

Anahtar Kelimeler:

karizmatik türler, tekinsiz türler, zaman-mekân sıkışması, doğakültür, merkezsizlik

Özet

Bu makale, insan-hayvan ilişkilerinin incelenmesini hedefleyerek insan merkezli yaklaşımların doğaya ve diğer canlılara etkilerini sorguluyor. Makalede, insanların hayvanlara yönelik tutumlarının sembolik ve etik boyutları ele alınıyor, özellikle kamuoyu ve doğa koruma alanının iletişim stratejilerinden yaygın ve genelde örtük “karizmatik” ve “tekinsiz” tür yaklaşımı aracılığıyla doğa ve kültür arasındaki sınırların bulanıklığı vurgulanıyor. Bunu yaparken zaman-mekân sıkışması, güç geometrisi, doğakültür ve merkezsizlik kavramlarından güç alınıyor. Tartışmalı “Antroposen” çağında, doğa ve kültürün birbirine içkinliği, ekolojik ve toplumsal ağlarda nasıl yankı bulduğu inceleniyor. Modernite ve küreselleşmenin hızlanan temposunun hayvanların yaşam alanlarını nasıl daralttığı ve türlerin doğal dağılımlarını nasıl etkilediğine değiniliyor. Ayrıca, hayvanların metalaşması ve küresel ticaretin bu süreçteki rolü tartışılıyor. Çalışma, doğa-kültür etkileşimlerinin, hayvanların ekolojik ve etik rollerini tanıyarak daha bütünsel ve kapsayıcı bir perspektif geliştirmemiz gerektiğini savunuyor. Sonuç olarak, merkezli düşüncelerin ötesine geçerek, tüm türlerin ayrılamazlığı ve birlikte var olmanın etik ve ekolojik sorumluluğu vurgulanıyor.

İndir

Yayınlanmış

25.06.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Arık, B. M. (2024). Yeryüzünü Paylaştığımız Yoldaş Türlerle İlişkimiz. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 445–453. https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.171

Sayı

Bölüm

Görüşler