Hayvanât - Hayvan Tarihi Ağı

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yeni bir çalışma grubu yola çıkıyor!

Anahtar Kelimeler:

hayvanlar, tarih, araştırma

Özet

Farklı üniversitelerden ve farklı disiplinlerden akademisyenler ve öğrenciler Osmanlı-Türkiye tarihine ‘hayvan tarihi’ perspektifinden bakan araştırmacıları bir araya getirecek yeni bir akademik ağın tanıtımı için 28 Mart’ta İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde buluştu.

İndir

Yayınlanmış

25.06.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Hayvanât - Hayvan Tarihi Ağı: İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yeni bir çalışma grubu yola çıkıyor!. (2024). REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2). Geliş tarihi gönderen https://dergi.bilgi.edu.tr/index.php/reflektif/article/view/334