Karnist Nizama Karşı Neftipolitika ve Bütünsel Özgürleşim

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.164

Anahtar Kelimeler:

karnizm, neftipolitika, bütünsel özgürleşim, anarşist ekoloji, eleştirel hayvan çalışmaları

Özet

İnsan olmayan hayvanların kurtuluşunun imlenmesi, eleştirel hayvan çalışmaları ile anarşist yazın ve düşün arasında organik bir bağ oluşturur. Dolayısıyla eleştirel hayvan çalışmalarının kapsamına girecek herhangi bir çözümleme arayışında anarşizan etik ve eyleme başvurmanın önemli patikalar açacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu çalışma da söz konusu kesişimsellikten yola çıkıp bahsedilen patikanın arayışına katkı sağlama amacıyla üç ayrı kavramsal hat üzerinden ilerler. Çalışma ilk olarak insan olmayan hayvanların tüketim ve sömürü nesnesi haline geldiği mevcut ilişkilerin karnist nizam kavramı etrafında tartışılmasını, sonrasında ise bunun karşısına nefti ekoloji kavrayışının ve ekolojiye anarşizan tavrın politik ideali olarak bütünsel özgürleşimin çıkarılmasını içerir.

İndir

Yayınlanmış

25.06.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Fener, S. (2024). Karnist Nizama Karşı Neftipolitika ve Bütünsel Özgürleşim. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 367–378. https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.164

Sayı

Bölüm

Makaleler